Tag Archives: či energija

FENG SHUI – HARMONIJA BIVANJA IN ŽIVLJENJA

feng shui

Feng shui

Feng shui je staroazijska umetnost življenja v sozvočju z okolico. Uči nas prepoznavati pozitivne in negativne energije, jih okrepiti ali se jih ubraniti. Beseda feng v kitajščini pomeni veter, shui pa voda. To pomeni, da je vse, kar nas obdaja, sestavljeno iz premikajoče se energije.Tudi neživa materija kot so stoli, mize ali hiše, so zgrajeni iz take energije.  Continue reading